امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:03 ب.ظ
کامپیوتر


مدیر گروه:

سمت :

مدیر گروه کامپیوتر

 237

نام :

حسن

نام خانوادگی :

ارفعی نیا

آخرین مدرک تحصیلی :

دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

تلفن :

پست الکترونیک :

lub.arfaeinia@yahoo.com


کارشناس رشته:

سمت :

کارشناس آموزش گروه کامپیوتر

نام و نام خانوادگی :

سرکار خانم رضایی نیا

تلفن : 14- 077-33536913
داخلی

2

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.