امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:09 ق.ظ
کنترل فرکانس بار بر اساس کنترل کننده فازی PID در یک سیستم قدرت دو ناحیه اي…فریبا مختاری

گروه برق

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

کنترل فرکانس بار بر اساس کنترل کننده فازی PID   در یک سیستم قدرت دو ناحیه اي و کاربرد هاي آن براي کنترل فرکانس منابع مختلف تولید توان

ارائه دهنده: فریبا مختاری

رشته: مهندسی برق-قدرت

استاد راهنما: دکتر حامد گرگین پور

استاد مشاور : دکتر خداکرم عمادی

زمان :     جمعه  1397/10/09              ساعت : 13

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.