امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:15 ق.ظ
کارگاه ها و آزمایشگاه ها
 

ردیف

نام آزمایشگاه / کارگاه

1

آزمایشگاه الکترونیک 1

2

کارگاه تعمیرات تلویزیون

3

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

4

آزمایشگاه کنترل صنعتیPLC

5

کارگاه ماشین و مدار فرمان

6

کارگاه سیم پیچی 1 و 2

7

کارگاه جوشکاری

8

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

9

کارگاه نقشه کشی 1

10

کارگاه نقشه کشی 2

11

کارگاه نقشه کشی 3

12

کارگاه نقشه کشی 4

13

آزمایشگاه الکترونیک 2

14

آزمایشگاه میکروپروسسور و میکرو کنترولر

15

سایت کامپیوتر 1

16

سایت کامپیوتر 2

17

سایت کامپیوتر 3

18

سایت کامپیوتر 4

19

آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.