امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:31 ق.ظ
پیاده سازی مهندسی ترافیک برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های MPLS … مهدی یزدانی

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

پیاده سازی مهندسی ترافیک برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های MPLS

ارائه دهنده: مهدی یزدانی

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :   پنج شنبه 1398/06/28 ساعت : 17:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.