امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:46 ق.ظ
پرداخت شهریه و صدور کارت ورود به جلسه امتحان

ازکلیه دانشجویان محترم (مخصوصاً  کسانی که بابت بدهی معوقه خود چک وسفته به امور مالی تحویل داده اند) تقاضا می شود ترتیبی اتخاذ فرمائید که بدهی های شهریه خود راحداکثر تاپایان اردیبهشت ماه پرداخت نمائید، بدیهی است  صدور کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تسویه حساب مالی دانشجویان گرامی خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.