امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 9:53 ق.ظ
پرداخت بدهی جاری و معوقه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

با سلام و آرزوی توفیق، نظر به اینکه امتحانات پایان ترم جاری از تاریخ 1400/3/22 شروع خواهد گردید، لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود قبل از شروع امتحانات با مراجعه به امور مالی نسبت به پرداخت بدهی جاری و معوقه خود اقدام فرمایند. بدیهی است دریافت مجوز آزمون موکول به اخذ مفاصا حساب از امورمالی خواهد بود.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.