امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:32 ق.ظ
هیات موسس
 • جناب آقای فــرخ حاجـیانی<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی<div>

  جناب آقای فــرخ حاجـیانی
  دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی

  رتبه علمی: استادی
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای علی حاجـیانـی<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری حقوق بین المـلل<div>

  جناب آقای علی حاجـیانـی
  دکتری حقوق بین المـلل

  رتبه علمی: مــــربی
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای بهرام فرهـمند صـابر<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری حقـوق عمومی<div>

  جناب آقای بهرام فرهـمند صـابر
  دکتری حقـوق عمومی

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای علیرضـا ملاح زاده<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری بـرق والکترونیـک<div>

  جناب آقای علیرضـا ملاح زاده
  دکتری بـرق والکترونیـک

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای مسلم زمانی<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری زبـان وادبیات عرب	<div>

  جناب آقای مسلم زمانی
  دکتری زبـان وادبیات عرب

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای محمد خـواجـه پور<br> <div style="color:#8b8b8b">فوق لیسانس علوم سیاسـی<div>

  جناب آقای محمد خـواجـه پور
  فوق لیسانس علوم سیاسـی

  رتبه علمی: مــــربی
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای خورشید حاجیانی<br> <div style="color:#8b8b8b">لـیسانس مـعـماری<div>

  جناب آقای خورشید حاجیانی
  لـیسانس مـعـماری

  رتبه علمی: ---
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای حاج شیخ حسین حاجیانی<br> <div style="color:#8b8b8b">حـوزوی	مـعـارف<div>

  جناب آقای حاج شیخ حسین حاجیانی
  حـوزوی مـعـارف

  رتبه علمی: ---
  سمــــــــت: روحانی

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.