امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 5:38 ق.ظ
هیات امنا
 • جناب آقای علی حاجـیانـی<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری حقوق بین المـلل<div>

  جناب آقای علی حاجـیانـی
  دکتری حقوق بین المـلل

  رتبه علمی: مــــربی
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای بهرام فرهـمند صـابر<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری حقـوق عمومی<div>

  جناب آقای بهرام فرهـمند صـابر
  دکتری حقـوق عمومی

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای محمد خـواجـه پور<br> <div style="color:#8b8b8b">فوق لیسانس علوم سیاسـی<div>

  جناب آقای محمد خـواجـه پور
  فوق لیسانس علوم سیاسـی

  رتبه علمی: مــــربی
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای محمد مهدی پرهیزکار<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری مدیریت بازرگـانی<div>

  جناب آقای محمد مهدی پرهیزکار
  دکتری مدیریت بازرگـانی

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای شبیر اشـکپور مطلق<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری ژئوفیزیک-زلزله شناسی<div>

  جناب آقای شبیر اشـکپور مطلق
  دکتری ژئوفیزیک-زلزله شناسی

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای عبدالرسول خیراندیش<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری تاریخ<div>

  جناب آقای عبدالرسول خیراندیش
  دکتری تاریخ

  رتبه علمی: استاد
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای کمال محامد پور<br> <div style="color:#8b8b8b">دکتری برق-مـخابرات<div>

  جناب آقای کمال محامد پور
  دکتری برق-مـخابرات

  رتبه علمی: استادیار
  سمــــــــت: عضــــو

 • جناب آقای شـیخ عبـاس دشتی<br> <div style="color:#8b8b8b">حوزوی مدارج علمی حوزه سطح ۳<div>

  جناب آقای شـیخ عبـاس دشتی
  حوزوی مدارج علمی حوزه سطح ۳

  رتبه علمی: ---
  سمــــــــت: روحانی

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.