امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:16 ق.ظ
هیات امنا

اعضای هیات امنا عبارتند از:

ردیف

نام

مدرک

رشته

رتبه علمی

سمت

1

جناب آقای علـی حـاجیانـی

دکتری

حقوق بین الملل

مربـی

عضـو

2

جناب آقای بهرام فرهمند صابر

دکتری

حـقوق عمومـی

استادیار

عضـو

3

جناب آقای محمد مهدی پرهیزکار

دکتری

مدیریت بازرگـانی

استادیار

عضـو

4

جناب آقای  شبیر اشـکپور مطلق

دکتری

ژئوفیزیک-زلزله شناسی

استادیار

عضـو

5

جناب آقای عبدالرسول خیراندیش

دکتری

تاریخ

استاد

عضـو

6

جناب آقای کمال محامد پور

دکتری

برق-مـخابرات

استادیار

عضـو

7

جناب آقای محمد خواجه پور

فوق لیسانس

علـوم سیاسی

مربـی

عضـو

8

جناب آقای شـیخ عبـاس دشتی

حوزوی

مدارج علمی حوزه سطح 3

روحانی

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.