امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:36 ق.ظ
هزینه خدمات ورزشی ،فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره ای

بر اساس مجوزهای ابلاع شده وزارت علوم از مهر 93در هرترم مبلغ 350.000 ریال بابت خدمات  ورزشی ،فرهنگی ، فوق برنامه و مشاوره ای ارائه شده به دانشجویان در شهریه آنان لحاظ می گردد. 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.