امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 6:43 ب.ظ
نمایشگاه گروهی عکس انتزاع در نما

گروه معماری موسسه آموزش عالی لیان برگزار می کند: نمایشگاه گروهی عکس انتزاع در نما

مکان: بوشهر ،انتهای خیابان گمرک اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر

زمان : 6 الی 11دی ماه

ساعت بازدید: 16:30 الی 20:30

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.