امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:35 ب.ظ
نمایشگاه عکس از فعالیت های علمی ، آموزشی ، فرهنگی و ورزشی

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی مؤسسه در نظر دارد : نمایشگاه عکس از فعالیت های علمی ، آموزشی ، فرهنگی و ورزشی که تا کنون در این مؤسسه انجام شده بر پا نماید. از دانشجویانی که عکسهایی از این قبیل فعالیت ها در اختیار دارند تقاضا می شود ، عکسها را بصورت لوح فشرده (CD) تهیه کرده و به امور دانشجویی و فرهنگی واقع در ساختمان مدیریت تحویل نمایند.

زمان تحویل : اول خرداد ماه تا پایان خرداد ماه

زمان برگزاری نمایشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد .

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.