امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:47 ق.ظ
نتیجه بررسی عناوین پروژه نهایی معماری
 نتیجه بررسی عناوین پروژه نهایی معماری در جلسه مورخ94/12/18

 

شماره دانشجویی

موضوع

استاد راهنما

نتیجه بررسی

9336125

مجتمع تجاری ورزشی

مهندس کیانپور

اصلاح موضوع

9336122

فرهنگسرای جوان کازرون

مهندس کیانپور

تایید موضوع

9336129

موزه دریا و دریانوردی

مهندس کیانپور

تایید موضوع

9336107

دهکده سلامت کودکان

مهندس کیانپور

تایید موضوع

9336104

آکادمی ورزشهای آبی

مهندس کیانپور

تایید مشروط

9336116

بازارچه صنایع دستی بوشهر

مهندس کیانپور

تجدید نظر در موضوع

9336103

بیمارستان کودکان سرطانی

دکتر فضل اللهی

تایید موضوع

9336108

نمایشگاه دائمی عفاف و حجاب

دکتر فضل اللهی

تایید موضوع

9336105

بنیاد ایرانشناسی در بافت

دکتر فضل اللهی

تایید موضوع

9336118

مجتمع توانبخشی اقامتی کودکان

دکتر فضل اللهی

تایید موضوع

9336102

پارک علم و فن آوری

دکتر فضل اللهی

تایید موضوع

9236226

مدیریت بحران بوشهر

دکتر فضل اللهی

تجدید نظر در موضوع

9336117

پایانه مسافربری بوشهر

دکتر فضل اللهی

تجدید نظر در موضوع

9236254

پرورش و فرآوری آبزیان

دکتر فضل اللهی

تجدید نظر در موضوع

9236153

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

مهندس تمدن

تایید موضوع

9336131

بازار انرژی

مهندس تمدن

تایید موضوع

9336124

ترمینال(ایستگاه) قطار بوشهر

مهندس تمدن

تایید موضوع

9236233

مجموعه طراحی پوشاک ایرانی در اصفهان

مهندس تمدن

تایید موضوع

9236224

پایانه مسافربری بوشهر

مهندس شاکر

تجدید نظر در موضوع

9236228

باشگاه بانک

مهندس شاکر

تایید موضوع

9336101

هتل سنتی در قلات

مهندس شاکر

تایید موضوع

92306205

مرکز پرورش فکری کودکان

دکتر شمتوب

تایید موضوع

9336110

پردیس نمایشی بوشهر

دکتر شمتوب

تایید موضوع

 
 
 
 
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.