امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:48 ب.ظ
مکان یابی ادوات FACTS به منظور بهبود هزینه تولید نیروگاهها … ابوالفضل محسني كللي

گروه مهندسی برق

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

مکان یابی ادوات FACTS به منظور بهبود هزینه تولید نیروگاهها ،

تلفات توان و مدیریت تراکم سیستم قدرت در حضور توربین بادی

ارائه دهنده: ابوالفضل محسني كللي

رشته:ارشد برق گرايش سيستم

استاد راهنما: دکتر حامد گرگین پور

استاد مشاور : دکتر خداکرم عمادی

زمان :     شنبه   1397/06/31              ساعت : 12-10

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.