امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 5:43 ق.ظ
مقایسه عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم سقف حبابدار مجهز به دیوار برشی ویژه و متوسط…مسعود سلطانی

گروه عمران

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

مقایسه عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم سقف حبابدار مجهز به دیوار برشی ویژه و متوسط

ارائه دهنده: مسعود سلطانی

رشته: مهندسی عمران سازه

استاد راهنما: دکتر سمیه حاتمی

استاد مشاور : دکتر یاسر آریان پور

زمان :     چهارشنبه 1396/11/30              ساعت : 13

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.