امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:58 ق.ظ
معرفی معاون آموزشی و پژوهشی


معرفي:

جناب آقاي ياسر آريان پور متولد شهرستان بوشهر ، داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته عمران – سازه از دانشگاه خليج فارس بوشهر(دانشجوی دکترا رشته عمران دانشگاه اهواز ) از بهمن ماه سـال 90 بـعنـوان معاونت آموزشي با اين موسسه همکاري مي نمايند.

 

سوابق اجرائي

1. کارشناس فني در شرکت مهندسين مشاور ساحل انديشان جنوب (1384-1383)

2. کارشناس فني ساختمان در شرکت گاز استان بوشهر (1385-1384)

3. کارشناس فني عمران در شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (1389-1388)

4. مجري طرح شبکه آب شهرستان هاي دشتستان، دشتي و تنگستان در شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (1390-1389)

5. عضو پايه سه نظارت و طراحي عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر (1389 تا کنون)

6. رئيس دفتر طراحي و نظارت شماره 70 نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر (1392-1391)

سوابق آموزشي :

1. تدريس دروس رشته مهندسي عمران در دانشگاه آزاد واحد بوشهر (تير 1388 الي تير 1391)

2. تدريس دروس رشته مهندسي عمران در مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر (مهر 1390 تا کنون)

3. مدير گروه آموزشي مهندسي عمران در مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر (مهر 1390 تا کنون)

4. معاون آموزشي مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر (بهمن 1390 تا کنون)

5. مدير آموزش دوره هاي نظام کارداني در مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر (بهمن 1391 تا کنون)

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.