امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 10:54 ق.ظ
مطالعه عوامل موثر بردرستکاری موضوعات پرطرفدارتوئیتر…هادي رحيم بيگي چگيني

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

مطالعه عوامل موثر بردرستکاری موضوعات پرطرفدارتوئیتر

ارائه دهنده: هادي رحيم بيگي چگيني

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر محمد سبک رو

استاد مشاور : دکتر طالب خفایی

زمان :     چهارشنبه 1398/11/16              ساعت : 13

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.