امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 11:27 ق.ظ
مسابقات قرآنی

به اطلاع می رساند به منظور آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم و تعمیق بینش قرآنی در میان دانشجویان محترم ، از کسانیکه مایلند در مسابقات قرآنی به شرح زیر شرکت کنند  دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام تا آخر آبان ماه به مدیر امور دانشجویی و فرهنگی مؤسسه واقع در ساختمان مدیریت مراجعه نمایند.

1.مسابقه ترتیل و صوت و لحن ویژه ی آقایان

2.مسابقه حفظ قرآن ویژه خانم ها (از 1 جزء تا 3 جزء )

3.مسابقه روخوانی قرآن ویژه خانم ها

4.مسابقه اذان ویژه ی آقایان

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.