امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 3:37 ب.ظ
مراجعه دانشجویان دارای نقص پرونده به بایگانی

به اطلاع می رساند دانشجویان دارای نقص پرونده در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده به بایگانی مراجعه نمایند،
در غیر این صورت امکان تحصیل در ترم جاری نخواهند داشت.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.