امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:33 ق.ظ
مراجعه دانشجویان دارای نقص پرونده به بایگانی

به اطلاع می رساند دانشجویان دارای نقص پرونده در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده به بایگانی مراجعه نمایند،
در غیر این صورت امکان تحصیل در ترم جاری نخواهند داشت.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.