امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:11 ق.ظ
مدلسازی عددی مخزن قوسی بتنی مسلح مدفون در خاک تحت … آسیه مسرور

گروه عمران

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

مدلسازی عددی مخزن قوسی بتنی مسلح مدفون در خاک تحت اثر بار انفجار

ارائه دهنده: آسیه مسرور

رشته: عمران

استاد راهنما: دکتر محسن پرویز

استاد مشاور : مهندس یاسر آریان پور

زمان :   شنبه 1398/06/30 ساعت : 16:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.