امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 10:19 ق.ظ
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه کامپیوتر(تغییرات در انتخاب واحد)

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به ایجاد تغییرات در انتخاب واحد برخی دانشجویان توسط واحد آموزش با مراجعه به قسمت تائیدیه تحصیلی در سامانه خدمات آموزشی نسبت به مشاهده تغییرات صورت گرفته اقدام فرمائید.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.