امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:21 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان گروه برق اخذ دروس پروژه و کارآموزی

گذراندن تعداد 50 واحد درسی جهت اخذ دروس پروژه و کارآموزی الزامی میباشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.