امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 3:31 ب.ظ
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی جدید

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دارای مدرک کاردانی غیر مرتبط به مدیران گروهها جهت اخذ دروس جبرانی در اسرع وقت مراجعه نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.