امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:00 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی جدید

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دارای مدرک کاردانی غیر مرتبط به مدیران گروهها جهت اخذ دروس جبرانی در اسرع وقت مراجعه نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.