امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:15 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

تاریخ های دفاع از پروژه نهایی مقطع کارشناسی معماری در بهار سال 94 ، به شرح زیر خواهد بود ، لذا دانشجویانی که پروژه آنها به اتمام رسیده و استاد راهنما اتمام آن را تایید نموده باشد ، می توانند حداکثر تا یک هفته قبل از هر یک از تاریخ های مذکور با مراجعه به مدیریت گروه نسبت به اخذ زمان دفاع اقدام نمایند.

  1. 29  فروردین
  2. 30  فروردین
  3. 3   اردیبهشت
  4. 31 اردیبهشت
  5. 2     خرداد
  6. 3   خرداد
اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.