امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:24 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان دوره طراحی داخلی نیمسال دوم 93-94

تحویل پروژه نهایی دوره طراحی داخلی،شنبه 21 شهریور ماه 94 ساعت 10 ساختمان شماره 2 می باشد.

تذکر:

صدور مدرک دوره منوط به تحویل پروژه در زمان مقرر می باشد، عدم تحویل به منزله مردودی در دوره فوق خواهد بود

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.