امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:31 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان دوره آموزشی آتوکد

دانشجویانی که تحویل پروژه انجام نداده اند و یا در آزمون کتبی و عملی شرکت نکرده یا قبول نشده اند مجدداً در تاریخ دوشنبه 8 دی ماه ساعت 8:30 به ساختمان یک جهت ارائه پروژه و امتحان مجدد مراجعه نمایند.

احمدی فر – پردیس
پاک – مجید
تافته – حجت
تل جنگالی – محمد
تنگسیری – محمد رضا
خانه اوستادی – حجت
دهقانی – محمد امین
رضایی – احسان
زارعی – مونا
شهریور – امراله
صداقتی اصطهباناتی – زهرا
قاسم زاده – مصطفی
کریمی – فاطمه
مزارعی – محسن
نظری فرد – هوایت

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.