امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:43 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان استاد دهقانیان

روز و تاریخ آزمون های دروس استاد دهقانیان
آزمون آزمایشگاه خاک شنبه 3 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون آزمایشگاه بتن شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون رسم فنی و نقشه کشی ساختمان چهارشنبه 7 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2
آزمون آشنایی با مبانی معماری سه شنبه 13 خرداد ساعت 14 صبح ساختمان شماره 3
آزمون ترسیمی محوطه سازی شنبه 10 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.