امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 3:35 ب.ظ
قابل توجه دانشجویان استاد دهقانیان

روز و تاریخ آزمون های دروس استاد دهقانیان
آزمون آزمایشگاه خاک شنبه 3 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون آزمایشگاه بتن شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون رسم فنی و نقشه کشی ساختمان چهارشنبه 7 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2
آزمون آشنایی با مبانی معماری سه شنبه 13 خرداد ساعت 14 صبح ساختمان شماره 3
آزمون ترسیمی محوطه سازی شنبه 10 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.