امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 6:53 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان ارشد و کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

دانشجویانی که رشته نامرتبط با رشته پذیرش شده دارند با در دست داشتن ریز نمرات جهت تعیین دروس جبرانی در ساعت های حضور مدیر گروه مراجعه نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.