امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 9:12 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان ارشد و کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

دانشجویانی که رشته نامرتبط با رشته پذیرش شده دارند با در دست داشتن ریز نمرات جهت تعیین دروس جبرانی در ساعت های حضور مدیر گروه مراجعه نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.