امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:35 ق.ظ
قابل توجه دانشجویانی که تمایل دارند درس معرفی به استاد را اخذ نمایند

بدینوسیله به اطلاع میرساند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 92/08/16 نسبت به دریافت فرم معرفی به استاد و تحویل آن به آموزش اقدام نمائید.

لازم به ذکر است تاریخ برگزاری آزمون معرفی به استاد روز دوشنبه مورخ 92/08/20 میباشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.