امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:03 ب.ظ
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ناپيوسته

دانشجويان کارشناسي ناپيوسته که در مقطع کارداني درس کنترل جمعيت و تنظيم خانواده را نگذرانده اند، موظفند اين درس را اخذ نموده و پاس نمايند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.