امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:19 ق.ظ
قابل توجه دانشجويان کارشناسي ناپيوسته

دانشجويان کارشناسي ناپيوسته که در مقطع کارداني درس کنترل جمعيت و تنظيم خانواده را نگذرانده اند، موظفند اين درس را اخذ نموده و پاس نمايند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.