امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:18 ق.ظ
قابل توجه خواهران دانشجو-استفاده از امکانات باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان ایران

بهمنظور استفاده از اوقات فراغت دانشجویان محترم، در صورتیکه مایل هستید از امکانات باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان ایران استفاده کنید با در دست داشتن معرفی‌نامه به ساختمان مدیریت مراجعه فرمایید.

* نشانی باشگاه: خیابان شهید عاشوری، کوچه بهارستان 23 روبروی شیشه‌بری خاجی

برنامه و جدول زمانی کلاس‌ها

ردیف

فعالیت

نام مربی

ساعت مراجعه

ایام هفته

مدت زمان استفاده

سهم مشارکت دانشجو

          1          

لاغری فشرده

خانم زارعی

16تا17

روزهای زوج

55 دقیقه

15000تومان 12 جلسه

20000 تومان 24 جلسه

          2          

لاغری فشرده

خانم زارعی

17تا18

هر روز

55 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

20000 تومان 24 جلسه

          3          

لاغری فشرده

خانم دریاسفر

18تا19

هر روز

55 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

20000 تومان 24 جلسه

          4          

لاغری فشرده

خانم دریاسفر

19تا20

روزهای زوج

55 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

20000 تومان 24 جلسه

          5          

کیک بوکسینگ

خانم غریبی

16تا17

روزهای فرد

55 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

          6          

ایروبیک

خانم خاری

15تا17

روزهای زوج

55 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

          7          

بدن‌سازی

خانم غریبی

هر روز

15000 تومان 12 جلسه

20000 تومان 24 جلسه

          8          

ویبره

20 دقیقه

5000 تومان 12 جلسه

10000 تومان 24 جلسه

          9          

تردمیل

15 دقیقه

8000 تومان 12 جلسه

12000 تومان 24 جلسه

         10       

تردمیل

20 دقیقه

10000 تومان 12 جلسه

15000 تومان 24 جلسه

         11       

تردمیل

30 دقیقه

15000 تومان 12 جلسه

25000 تومان 24 جلسه

         12       

دوچرخه

هر روز

زمان آزاد بدون نرخ

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.