امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:47 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق بادستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

 

 

 

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ترم ورود

مقطع

رشته

تعداد واحد اخذدرترم

معدل نيمسال

9215109

فلاحي-حيدر

921

كارداني

الكتروتكنيك-برق صنعتي

20

17/93

9214212

دهداري-امير

922

كارداني

الكترونيك-الكترونيك عمومي

17

17/76

9213206

پيرامون-سيدكمال

922

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

19

18/39

9217122

وژدان حقيقي-فردوس

921

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

20

18/56

9253103

كاظمي-بهزاد

921

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

20

19/33

9254214

خيري-سعيد

922

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

18

19

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

922

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

20

20

9236123

ماهيني-رضوان

921

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

23

19/76

9235201

صادقي مرشت-طه

922

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

18

19/28

9233101

پويامنش-خيراله

921

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

20

19/79

9237134

كيهاني-محمد

921

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

19

18/55

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.