امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:30 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 

فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

معدل نيمسال

تعداد واحد

مقطع

رشته

9513120

زين الدين ريشهري- يوسف

19/38

20

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

9515202

احمدي- مريم

19/44

16

//

الكتروتكنيك-برق صنعتي

9517102

كياني-الهام

18/63

20

//

نقشه كشي معماري-معماري

9518113

جوكاري- علي

18/33

20

//

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

9531109

گودرزي- مهديه

19/89

18

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

9535202

نوشاد-يوسف

19/29

19

//

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

9536201

سليماني- زهره

19/75

19

//

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

9538109

علما- عباس

18/61

19

//

مهندسي تكنولوژي عمران-اجرائی

9353112

حيدري خواه-خسرو

18/82

17

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

9554102

زندي- حجت اله

18

24

//

کارشناسي مهندسي عمران

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.