امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:26 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

معدل نيمسال

تعداد واحد

مقطع

رشته

9413103

محمدشاه-اميد

18/18

19

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

9314209

فاطمي-سيدمحسن

17/66

20

كارداني

الكترونيك-الكترونيك عمومي

9415202

ودايي-مهدي

18/91

18

كارداني

الكتروتكنيك-برق صنعتي

9317215

سليماني-زهره

18/64

21

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

9431103

زارع گلكار-زهرا

19/86

22

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

9333205

اتش فراز-عليرضا

18/03

24

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

9435207

بنافي-ميثم

19/61

18

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

9436102

سروري نجاري-پروين

18/05

20

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

9437205

حاجي پور-محسن

19/75

18

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

20

23

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

9253103

كاظمي-بهزاد

19/85

17

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

9254109

دهقاني-الناز

19/67

21

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.