امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:44 ب.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

شماره دانشجویی

نام خانوادگي و نام

معدل نيمسال

تعداد واحد

مقطع

رشته

9513120

زين الدين ريشهري- يوسف

19/15

19

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

9515106

قادري فرد- سجاد

19/3

20

كارداني

الكتروتكنيك-برق صنعتي

9517116

نصوري- فاطمه

18/77

18

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

9518113

جوكاري- علي

19/75

18

كارداني

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

9531109

گودرزي- مهديه

19/89

18

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزارکامپيوتر

9435109

درخشان-عابد

18/55

19

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

9536115

جوكار-الهه

19/77

17

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربرديمعماري

9538104

تمجيدي-عليرضا

19/77

17

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-اجرائی

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

19/94

24

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي نرم افزار کامپيوتر

9253103

كاظمي-بهزاد

19/55

19

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

9254109

دهقاني-الناز

19/94

18

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.