امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:13 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

 

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ترم ورود

معدل نيمسال

مقطع

رشته

9413103

محمدشاه-اميد

941

18/16

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

9314209

فاطمي-سيدمحسن

932

18/3

كارداني

الكترونيك-الكترونيك عمومي

9317215

سليماني-زهره

932

19/39

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

9331201

براري -بنت الهدي

932

19/85

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

9333107

همتي – مهدي

931

17/92

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

9435109

درخشان-عابد

941

19

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

9336124

يزدان پرست – ازاده

931

19/45

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

9438108

كياني-افشين

941

19/25

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

922

19/97

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

9253103

كاظمي-بهزاد

921

19/79

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

9254109

دهقاني-الناز

921

19/47

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

 
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.