امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 6:54 ق.ظ
فراخوان نمایشگاه معماری

گروه معماری در نظر دارد مطابق سالهای گذشته نمایشگاهی از آثار برتر دانشجویان برگزار نماید، لذا ،از تمامی دانشجویان معماری دعوت می شود پروژه های برتر خود را حداکثر تا چهارشنبه 30 مهر ماه به انجمن علمی تحویل نمایند تا پس از داوری به نمایشگاه ارسال گردد.

زمان برگزاری نمایشگاه اواخر آبان ماه می باشد و در خاتمه نمایشگاه از سه طرح برگزیده تقدیر خواهد شد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.