امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 7:08 ب.ظ
عملکرد تاثیر سیال در مخزن بتنی مسلح در خاک تحت بار انفجار … سید محمدرضا مهيمني موسوي

گروه عمران

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

عملکرد تاثیر سیال در مخزن بتنی مسلح در خاک تحت بار انفجار

ارائه دهنده: سید محمدرضا مهيمني موسوي

رشته: عمران

استاد راهنما: دکتر محسن پرویز

استاد مشاور : مهندس یاسر آریان پور

زمان :     شنبه  1398/06/30              ساعت : 16:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.