امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 6:23 ب.ظ
عضویت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت:

1. یک قطعه عکس 4*3

2. تکمیل فرم عضویت

3. ارائه کارت دانشجویی

4.پرداخت 30.000 ریال  جهت صدور کارت عضویت

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.