امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:56 ق.ظ
طراحی بهینه جبران ساز استاتیک سنکرون در سیستم قدرت چند ماشینه … سید احمد حسینی

گروه مهندسی برق

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

طراحی بهینه جبرانساز استاتیک سنکرون در سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جدید گرگ خاکستری (GWO)

ارائه دهنده: سید احمد حسینی

رشته: ارشد برق گرایش سیستمها قدرت

استاد راهنما: دکتر دریا سفر

استاد مشاور : دکتر خداکرم عمادی

زمان :     شنبه 1397/06/31             ساعت : 12-10

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.