امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 4:29 ب.ظ
صدور کارت شرکت درجلسه امتحانات

از دانشجویان محترم تقاضا میشود قبل از شروع امتحانات پایان ترم  نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند ، بدیهی است صدور کارت شرکت درجلسه امتحانات موکول به تسویه بدهی شهریه خواهد بود .
امور مالی اداری مؤسسه‌آموزش عالی لیان

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.