امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:42 ق.ظ
شروع انتخاب واحد

شروع انتخاب واحد از ششم بهمن ساعت 11 مطابق تقویم آموزشی

(دانشجويان موظف به رعايت تقويم آموزشي مي باشند ، مسئوليت عدم رعايت تقويم آموزشي به عهده دانشجو است.) 

دریافت تقویم 

انتخاب واحد اينترنتي

(طبق برنامه زمانبندي)

ورودی 91 و ماقبل

7 و 92/11/6

ورودی 92

9 و 92/11/8

همه ورودی ها

11و92/11/10

شروع کلاس ها

92/11/12

حذف و اضافه اينترنتي

92/11/20 الی 92/11/24

حذف تکدرس

93/2/20 الی 93/2/25

ارزشيابي از اساتيد و

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

93/2/27 الی 93/3/8

پایان کلاس ها

93/3/16

شروع امتحانات

93/3/17

پایان امتحانات

93/4/4

آخرین مهلت ارسال نمرات نهایی به آموزش

93/4/14

توضيحات :

         مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت پیش نیاز و یا هم نیاز دروس در انتخاب واحد به عهده دانشجو است و این دروس توسط آموزش حذف و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه آنها می باشد.

         دانشجویانی که در موعد مقرر انتخاب واحد را انجام ندهند، در موعد حذف و اضافه می توانند حداکثر 14 واحد انتخاب نمایند.

         «حذف تکدرس» فقط جهت حذف يک درس نظری (تئوري) با حفظ حداقل واحد درسي است.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.