امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 3:44 ب.ظ
شرایط برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

– برگزاری کلاس ها در 6 خرداد ماه به اتمام می رسد.
– شروع امتحانات پایان ترم (به صورت حضوری) از 21 خرداد می باشد و 7 تیر به اتمام می رسد.
– از 7 خرداد با مراجعه به سامانه آموزشی (edu.ielian.ac.ir) نسبت به ارزشیابی از اساتید، پرداخت باقیمانده شهریه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایید.
– شرکت در امتحانات پایان ترم منوط به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می باشد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.