امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:42 ق.ظ
شبکه هاي مراکز داده با تاکيد بربستر انتقال بيسيم نوري…محمد حسن زاده

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

شبکه هاي مراکز داده با تاکيد بربستر انتقال بيسيم نوري

ارائه دهنده: محمد حسن زاده

رشته: شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی

استاد مشاور : مهندس حسن ارفعی نیا

زمان :     پنجشنبه 1398/11/17              ساعت : 19

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.