امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:05 ق.ظ
سفر زیارتی به مشهد مقدس

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 95/05/31 تا تاریخ 95/06/10 برای ثبت نام سفر زیارتی به مشهد مقدس بصورت حضوری به مدیریت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.
توجه:

اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر مراجعه نمایند.
 تاریخ اعزام متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.