امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 11:44 ق.ظ
ساعت حضور اساتید جهت دروس پروژه و کارآموزی رشته نرم افزار

استاد خفایی 93/6/23 ساعت 10:30 ساختمان 3

استاد کیامرزپور 93/6/23 ساعت 9:00 ساختمان 3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.