امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 9:27 ق.ظ
ساعت حضور اساتید جهت دروس پروژه و کارآموزی رشته نرم افزار

استاد خفایی 93/6/23 ساعت 10:30 ساختمان 3

استاد کیامرزپور 93/6/23 ساعت 9:00 ساختمان 3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.