امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:26 ب.ظ
ساعات حضور مدیرگروه کامپیوتر

ایام هفته

ساعت

محل حضور

شنبه

9 الی 11

ساختمان 3

یکشنبه

15 الی 17

سه شنبه

9 الی 12

توجه: در صورت عدم حضور جناب آقای دکتر ارفعی نیا به سرکار خانم مهندس باقری در ساعات فوق مراجعه فرمایید.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.