امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:34 ق.ظ
ساعات حضور اساتید گروه برق جهت راهنمایی دانشجویان در ترم تابستان سال تحصیلی 93-92

نام استاد

روز حضور

ساعت حضور

مهندس بکتر

چهارشنبه

12-11

مهندس کروبی نیا

سه شنبه

12-10

مهندس آیت اکبری

دوشنبه

11-9(ساختمان 1)

مهندس فراشبندی

دوشنبه

11-9

مهندس عمادی

ساعات مدیرگروه

 

مهندس غلامرضا نجیبی

چهارشنبه

12-10

خانم دکتر نجیبی

دوشنبه

10-9

مهندس دریاسفر

یکشنبه

11-9

مهندس رنجبر

چهارشنبه

12-11

مهندس بیژنی

سه شنبه

12-10

مهندس قاسمی

چهارشنبه

10-9

مهندس محمدپور

یکشنبه

12-10

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.