امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:36 ق.ظ
زمان و مکان برگزاری امتحان معرفی به استاد آبان ماه 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک کامپیوتری

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

2

فاطمه رنجبر

9232210

ارفعی نیا

معماری سیستم های کامپیوتری

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

3

سید علی حسین پور

9231220

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

4

محسن بردستانی

9131216

ارفعی نیا

زبان تخصصی

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

5

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

طراحی سیستم های شی گرا

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

6

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

شبیه سازی کامپیوتری

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

7

حمید بدری

901615116

آریان پور

محوطه سازی

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

8

مهدی صادقی

9138155

آریان پور

تحلیل سازه ها 2

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

9

سید علی حسین پور

9231220

قاسمی

انقلاب اسلامی

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

10

فاطمه رنجبر

9232210

کشاورز

ساختمان گسسته

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

11

مهدی صادقی

9138155

بکمی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

12

میلاد محمدی تبار

9217129

مدنی

تنظیم شرایط محیطی

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/23

13

میلاد محمدی تبار

9217129

فضل الهی

معماری جهان

ساعت 10 ساختماس 3

94/08/24

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.