امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:25 ق.ظ
زمان دفاع از پروژه پایانی کارشناسی معماری – بهمن و اسفند 94

دانشجویانی که تمایل دارند ، پیش از پایان سال 94 پروژه پایانی خود را ارائه نمایند، می توانند در تاریخ های زیر نسبت به ارائه پروژه خود اقدام نمایند:

28 و 29 بهمن ماه 94

13،15 و 16 اسفند ماه 94

تذکر:

بدیهی است دانشجویان بایستی حداقل یک هفته قبل از تاریخ فوق با مراجعه به مدیریت گروه نسبت به تعیین داور اقدام نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.